Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Impresionizmus

16. mája 2024 o 18:00

Koncertná sála Eugena Suchoňa

účinkujú študenti speváckeho a klavírneho oddelenia

Pozývame!