Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

KD odbor v decembri

07.12.2022

18:00

Decembrový koncert kompozično-dirigentského odboru

Koncertná sála Eugen Suchoňa

Vstup voľný!