Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Koncert medzi panelákmi

Srdečne pozývame!

  • 12. septembra 2021 o 15:30
  • Námestie republiky, Petržalka
  • súčasťou programu budú vystúpenia aj študentov Konzervatória:
  • Program