Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Koncert pre Janka Matusa

12. februára 2024 o 18:00

Koncertná sála Eugena Suchoňa, Konzervatórium

účinkujú bývalí aj súčasní študenti školy

Pozývame!