Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Koncert priateľstva

Na spoločnom koncerte sa predstavia študenti oddelenia populárnej hudby Pražské konzervatoře Na Rejdišti a študenti odboru hudobno-dramatické umenie (ansámbel) a odboru hudba (sláčikové kvinteto) Konzervatória, Tolstého 11, Bratislava.

Na koncerte zaznejú nielen hity českej a slovenskej populárnej hudby, ale aj šansón, filmová hudba či muzikál.

utorok 25. jún 2024, 14:30 hod.

V priestoroch Konzervatória, Tolstého 11, Bratislava

Tento projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore Medzinárodného Vyšehradského fondu (V4 Gen Mini-Grant).