Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Koncert žiakov prof. Stepanova

9.12.2022 o 15:00

Koncertná sála Eugena Suchoňa

Program: Milhaud, Kalliwoda, Maurice, Geiss

Účinkujú: Tomáš Kovalčík, Daria Rybalka, Ema Čölleová, Mikuláš Malcovský, Silvia Macejová

Hostia: Viktória Kürthyová, Dalibor Banga

Klavírna spolupráca: Karin Remencová, Zita Sopková, Naneta Čörgöová