Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Koncoročný koncert

  • 28. júna 2022 o 18:00
  • Organová sieň, Konzervatórium
  • účinkujú študenti cirkevného oddelenia
  • Srdečne pozývame!