Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Konzervatórium v paláci!

15. mája 2024 o 18:00

Pistoriho palác, Štefánikova 25, Bratislava

účinkujú študenti a pedagógovia školy

Pozývame!