Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Konzervatórium v paláci

17.05.2022 o 18:00

  • Pistoriho palác, Štefánikova 25, Bratislava
  • účinkujú študenti a pedagógovia školy

Srdečne pozývame!