Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Konzultácie (DOD)

Srdečne pozývame všetkých záujemcov o štúdium na deň otvorených dverí na Konzervatóriu formou konzultácií.