Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Kurz pre dospelých

Kurz pre dospelých ponúka individuálnu výučbu hry na hudobnom nástroji pre začiatočníkov, pokročilých, ale aj bývalých hráčov s kratšou, alebo dlhšou prestávkou v hraní.

Výučba prebieha v budovách Konzervatória – na Mateja Bela 5 a na Konventnej 4.

Hra na hudobnom nástroji

Sa orientuje na systematickú výučbu hry na hudobnom nástroji a interpretáciu vybraných hudobných skladieb.

Ponuka hudobných nástrojov:

  • Klavír
  • Husle
  • Gitara

Každý účastník vzdelávacieho kurzu bude mať svoj vlastný individuálny študijný plán vypracovaný na mieru. Výber repertoáru bude prispôsobený jeho schopnostiam a možnostiam s ohľadom na ciele, ktoré chce dosiahnuť.

Vybrali ste si nástroj, ktorý by bol pre Vás vhodný? Napíšte nám na mail adresu nadacia@konzervatorium.sk.

CENNÍK A PLATOBNÉ PODMIENKY:

Pri vstupe do vzdelávacieho kurzu je potrebné uhradiť jednorazový administratívny poplatok v hodnote 20 EUR.

Hra na hudobnom nástroji Rozsah Poplatok
Jednorazová hodina 45 min. 20 €
Poplatok na tri mesiace – jedna hodina do týždňa (12 hodín po 15 €) 45 min. 180 €
Poplatok na polroka – jedna hodina do týždňa (17 hodín po 12€) 45 min. 204 €

Poplatok je potrebné uhradiť prostredníctvom bankového prevodu na číslo účtu:

SK88 1100 0000 0029 4107 4713 (v správe pre príjemcu je nutné uviesť meno účastníka kurzu).

Potvrdenie o úhrade je potrebné zaslať na mail adresu: nadacia@konzervatorium.sk. Potvrdením o úhrade sa rozumie potvrdenie banky o realizácii prevodu (v prípade platby internet bankingom potvrdenie o realizovanej platbe, nie potvrdenie o zadaní príkazu na platbu).

STORNO PODMIENKY:

Zrušenie účasti na vzdelávacom kurze z akýchkoľvek dôvodov je nutné nahlásiť na mail adresu nadacia@konzervatorium.sk. Pri odhlásení sa menej ako 24 hodín pred začatím výučby je poplatok nevratný a nie možné ho presunúť na iný termín.

Úhradou poplatku akceptujete podmienky účasti, platby a storno podmienky.

PRIHLÁŠKA                

tlačivo prihlášky

Prihláška sa považuje za záväznú až po uhradení administratívneho poplatku.