Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

„Mužba”

Srdečne pozývame na predstavenie absolventov hudobno-dramatického odboru!

09.06.2022 o 10:00 a o 19:00

Stredisko kultúry BNM, Vajnorská 21