Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

(Ne)známa hudba

Na desiatom koncerte cyklu

(Ne)známa hudba,

ktorý sa uskutoční 23. novembra 2022 o 18.00 hod., tentokrát
v Koncertnej sieni Eugena Suchoňa na bratislavskom Konzervatóriu, Tolstého ul.

Albrechtina v spolupráci s Hudobným centrom a Konzervatóriom Bratislava

prezentuje novú publikáciu

Juraja Pospíšila Formovanie hudobnej skladby.

Na podujatí si vypočujeme skladby Juraja Pospíšila, bývalého pedagóga Konzervatória, v interpretácii hudobníkov:

Eva Šušková, Eugen Prochác, Juraj Tomka, Pavol Mucha, Peter Javorka.

Tešíme sa na vás!
Vstup na podujatie voľný.