Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Niekoľko praktických informácií


ČASOVÁ DOTÁCIA VZDELÁVANIA

 • inovačné vzdelávanie obsahuje 50 hodín – 24 hodín prezenčne a 26 hodín dištančne
 • ponúkame aj možnosť objednania si vzdelávania na vašej ZUŠ
 • časť vzdelávania je možné po dohode absolvovať aj on-line, kombinovanou formou


PODMIENKY PRIHLÁSENIA SA NA VZDELÁVANIE

 • vyplnenie prihlášky (odkaz na formulár)
 • účastnícky poplatok 120 €
 • potvrdenie o zaplatení načítať do formuláru
 • (informácie k zaplateniu)


PODMIENKY UKONČENIA VZDELÁVANIA

 • účasť minimálne 80 %
 • splnenie 2 dištančných úloh (vytvorených prevažne počas vzdelávania)
 • vypracovanie a predstavenie záverečnej práce pred trojčlennou komisiou


TERMÍNY VZDELÁVANIA

 • DYCHOVÉ NÁSTROJE: máj – august 2024
 • ďalšie termíny a nástrojové skupiny podľa počtu prihlásených záujemcov


MOŽNOSŤ ČERPANIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV ZO SCHÉMY PLÁNU OBNOVY SR

 • registrácia školy do 31. 8. 2024
 • refundácia neskorších nákladov bude v roku 2025 s novým usmernením
 • refundovaná čiastka predstavuje 3€ na hodinu vzdelávania
 • Metodické usmernenie č. 3 v čerpaniu (odkaz na dokument)
 • odkaz na registráciu školy podľa M3 tu: https://www.cognitoforms.com/M%C5%A0VVa%C5%A0SR1/M3PodkladPreRefund%C3%A1ciuN%C3%A1kladovNaIndividu%C3%A1lnyProfesijn%C3%BDRozvojZProstriedkovMechanizmuPOO