Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Noc divadiel 2023

NOC DIVADIEL A KONZERVATÓRIUM!

Nech sa páči:

v sobotu 18.11.2023 v miestnosti S2

o 19:00 predstavenie v podaní študentov 6. ročníka

Viac informácií na tomto odkaze:

https://www.nocdivadiel.sk/program/2023/bratislava/638-konzervatorium