Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Noc divadiel

Klasika z Konzervy

Úryvky z hier slovenských a ruských klasikov

17.11.2018, Biele štúdio, Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava, 15:00 hod.

Účinkujú študenti 4. ročníka Hudobno – dramatického odboru Konzervatória
v Bratislave

 

1. Nikolaj Vasiljevič Gogoľ: Ženba – úryvok z hry
Pedagogické vedenie a réžia : Oľga Solárová, Ivan Romančík
Účinkujú: Klára Fábryová, Veronika Horváthová, Jakub Michalec, Jakub Somora

 

2. Ivan Bukovčan: Surovô drevo – úryvok z hry
Pedagogické vedenie a réžia: Martina Michalcová, Ján Slezák
Účinkujú: Michaela Pösová, Viktor Vrbiar

 

3. Jozef Hollý: Kubo – úryvok z hry
Pedagogické vedenie a réžia: Oľga Solárová, Ivan Romančík
Účinkujú: Veronika Horváthová, Viktória Jurištová, Jakub Somora, Martin Pallay, Jakub
Michalec, Lívia Klačanská

 

4. Jozef Hollý: Kubo – úryvok z hry
Pedagogické vedenie a réžia: Martina Michalcová, Ján Slezák
Účinkujú: Alexandra Duračková, Veronika Janovíčková, Barbora Labudová, Michaela
Nemcová, Michaela Pösová, Rebeka Ryšková, Monika Slodičková

Vstup voľný.
Dĺžka predstavenia: 60 minút
Po predstavení bude beseda účinkujúcich a ich pedagógov s divákmi.

 

 

Július Barč Ivan: Mastný hrniec

17.11.2018, Divadlo Arteatro, Biela 6, Bratislava, 17:00 hod.

Réžia: Tomáš Roháč
Účinkujú študenti a absolventi Hudobno – dramatického odboru Konzervatória
v Bratislave:
Veronika Machová, Kristína Grolichová, Nikoleta Kupčíková, Oliver Orth, Oliver Asztalos,
René Schleifer, Michaela Trokanová, Ondrej Blaho, Diana Ristová

Dĺžka predstavenia: 70 minút
Vstupné: 5 eur

 

Viac informácií o Noci divadiel 2018 nájdete tu: https://www.nocdivadiel.sk/-0-1-2-3