Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Nové metódy a prístupy v umeleckej edukácii INOVAČNÉ VZDELÁVANIE

Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava je oprávneným poskytovateľom inovačného vzdelávania v oblasti hudobno – dramatického umenia.
(odkaz na dokument schvaľujúci akreditáciu)

Absolvovaním vzdelávania má pedagogický zamestnanec možnosť získať 3% príplatok za profesijný rozvoj po dobu siedmich rokov.