Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Koncert šansónov

Odbor Hudobno-dramatického umenia

Srdečne pozývame priaznivcov šansónu na predvianočný koncert triedy našich pedagógov Mgr. art. Juraja Ďurdiaka a Mgr. art. Ľubomíra Dolného.

Zaznejú šansóny, ktoré si pod ich vedením pripravili študenti zo štvrtého, piateho a šiesteho ročníka.

Koncert bude 6. decembra 2017 o 19.00 hod. v Koncertnej sále Eugena Suchoňa.

Program

1. T. Janovic – V. Matušík: Pieseň o matke Lenka Fecková
2. M. Lasica – P. Lipa: Prosperita Laura Petersenová
3. D. Pálka: Prosím ťa Martina Tomanová
4. J. Kirschnerová: Miluj, ak chceš Diana Demecsová
5. M. Lasica – P. Lipa: Raňajky s blízkou osobou Petra Dubayová
6. D. Pálka: So slzami v očiach Terézia Čikošová
7. K. Hudecová – K. Elbert: Len ja dúfam Radka Mesíčková
8. M. Lasica – J. Filip: Mäso Oliver Orth
9. S. Tobias: Jediná Dominika Debnárová
10. Z. Laurinc – F. Lai: Kadiaľ ísť Veronika Machová

Zvukový majster: Mgr. art. Peter Groll

Vstup voľný.