Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Konzervatórium v paláci – koncert šansónov 23. septembra 2020

Odbor Hudobno-dramatického umenia

Program umelecky a pedagogicky pripravili naši pedagógovia Mgr. art. Juraj Ďurdiak a Mgr. art. Ľubomír Dolný.