Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Kurz stepu

Odbor Hudobno-dramatického umenia

Po úspešnom absolvovaní kurzu so svojim pedagógom Ing. Igorom Šablom

Naši piataci a šiestaci absolvovali od 15. do 17. februára kurz stepu.