Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Naše 57. Poděbradské dny poezie

Odbor Hudobno-dramatického umenia

S úspechom sme sa zúčastnili 57. ročníka festivalu Poděbradské dny poezie.

Študenti, ktorí postúpili zo školského kola, predviedli svoje súťažné texty pred odbornou porotou a  početným publikom.

Okrem súťažného Fóra prednesu poézie a prózy l. a ll. kategórie sme videli aj bohatý program, ktorý štvordňový festival v dňoch 25. – 28. apríla sprevádzal.

Odniesli sme si množstvo zážitkov, cenných skúseností a nových priateľstiev.

Naše výsledky:

 

Katarína Novotková

Trieda Mgr. art. Tatiana Hrivnáková

Cena Viliama Záborského

 

Kristína Miklovičová

Trieda Mgr. art. Jana Valocká

Cena rozhlasu a televízie Slovenska

Cena publika ll. kategória 

 

Martin Uhlárik

Trieda Mgr. art. Zuzana Vačková

Prémia Literárneho fondu v Bratislave l. kategória 

 

Veronika Horváthová

Trieda Mgr. art. Katarína Orbánová

Prémia Literárneho fondu v Bratislave ll. kategória

 

Fotogaléria