Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Predstavenie Mastný hrniec

Odbor Hudobno-dramatického umenia

Divadlo Arteatro, 18. február, 19.00 hod.

Srdečne Vás pozývame!