Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Školské kolo pre Poděbradské dny poezie

Odbor Hudobno-dramatického umenia

Tento rok sa uskutoční v Poděbradoch 57. ročník festivalu Poděbradské dny poezie. Fórum prednesu poézie a prózy je jeho súčasťou a je určené študentom hereckých škôl a konzervatórií. Najúspešnejší účastníci sa stávajú laureátmi súťaže.

V koncertnej sále Eugena Suchoňa sa uskutočnilo školské výberové kolo tejto súťaže. Umelecké výkony hodnotila odborná porota – herečka, vynikajúca interpretka a pedagogička umeleckého prednesu, držiteľka ocenenia Krištáľová ruža Libuša Trutzová, niekoľkonásobná laureátka Poděbradských dní poezie a držiteľka Ceny Viliama Záborského, absolventka Konzervatória Lucia Vráblicová a riaditeľka Divadla Jána Palárika v Trnave Zuzana Šajgalíková.