Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Slovenská klasika v Arteatre

Odbor Hudobno-dramatického umenia

Srdečne Vás pozývame na predstavenie 3. ročníka s názvom Slovenská klasika. Pod vedením pedagógov Bibiany Ondrejkovej a Karola Rédliho si môžte pozrieť úryvky z hier Ivana Stodolu, Jozefa Gregora Tajovského, Ivana Bukovčana a ďalších slovenských autorov.

Predstavenie bude 15. februára 2019 o 19.oo hod. v Divadle Arteatro na Bielej ulici 6.