Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Tanečný večer 1. a 2. ročníka

Odbor Hudobno-dramatického umenia

Študenti prvého a druhého ročníka sa rozhodli v čase adventu, 22. decembra, zorganizovať v Tanečnej sále Konzervatória verejný tanečný večer, na ktorom by mohli ukázať výsledky svojej práce rodičom a priateľom.

Pod vedením pedagógov Mgr. art. Barbory Niklasovej a Mgr. art. Eleny Kolek Spaskov, ArtD. predviedli pred početným publikom ukážky a choreografie z klasického tanca a z javiskového pohybu.