Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Večer šansónov

Odbor Hudobno-dramatického umenia

„Hymna lásky“, „Padam, padam“, „Harmonikár“ a ďalšie slávne šansóny Edith Piaf sme si vypočuli 7. februára na koncerte v Pistoriho paláci. So svojimi študentmi ich na hodinách šansónu naštudovali pedagógovia Juraj Ďurdiak a Ľubomír Dolný.