Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Workshop Ivana Dementieva

Odbor Hudobno-dramatického umenia

Ivan Dementiev je ruský divadelník, absolvent slávneho ruského inštitútu divadelného umenia GITIS v Moskve, žiak známeho pedagóga Padegimasa.

Sme veľmi radi, že sa počas svojich workshopov, okrem iného v Rakúsku, Nemecku, Poľsku, v Česku rozhodol zastaviť aj na našom Konzervatóriu. Mali sme tak možnosť zoznámiť sa s hereckou metódou Michaila Čechova. Chvíle, ktoré sme prežili, nám priniesli silné emotívne zážitky, z ktorých budeme v našom štúdiu dlho čerpať.

http://rcvkba.sk/sk/novosti/item/400-ivan-dementiev-v-bratislave