Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Koncert študentov a profesorov školy

Odbor drevených dychových nástrojov

Kultúrne zariadenia Petržalky CCCentrum

12. február 2017 o 17:00 hod.

účinkujú študenti Konzervatória v Bratislave

 

PROGRAM:

Ludvig van Beethoven – Prelúdium a fuga e mol pre sláčikové trio

Zuzana Klimantová, Petra Pálková, Katarína Vanáková

 

Franz Doppler – Duetino Hongroise pre dve flauty a klavír

Sarah Šteffeková, Eva Mária Reichelová, Samuel Michalec

 

Henrik Wieniawski – Capriccio č.3 op.18

Anabela Patkoló, husle

 

Gulyás László – Suita pre tri klarinety: Tempo di marcia, Pieseň, Naháňačka, Malý klaun

Lenka Ponická, Kvetoslava Vargová, Kristína Vargová

 

Franz Liszt – Španielska rapsódia

Miloš Biháry, klavír

 

Alexander Borodin – Sláčikové trio g mol

Zuzana Klimantová, Petra Pálková, Katarína Vanáková

 

Camil Saint Saëns – Sonáta pre husle a klavír (Allegretto moderato, Allegro molto)

Anabela Patkoló, husle

Miloš Biháry, klavír

 

Armando Ghidoni – Classical fugue goes jazz

Klára Jasenčáková, Albín Blaho, Radka Kováčová

 

Program pripravili pedagógovia Konzervatória:

Mgr. art. Peter Drlička,  Mgr. art. Stanislav Mucha, MgrA Pavol Mucha ArtD.