Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Drevené dychové nástroje

Koncert študentov a profesorov školy
03.02. - Kultúrne zariadenia Petržalky CCCentrum 12. február 2017 o 17:00 hod. účinkujú študenti Konzervatória v Bratislave   PROGRAM: Ludvig van Beethoven – Prelúdium a fuga e mol pre sláčikové trio Zuzana Klimantová, Petra Pálková, Katarína Vanáková   Franz Doppler – Duetino Hongroise pre dve flauty a klavír Sarah Šteffeková, Eva Mária Reichelová, Samuel Michalec   Henrik Wieniawski […]
Koncert odboru drevených dychových nástrojov
28.11. - Konzervatórium, Tolstého 11 Bratislava 7. decembra 2016 o 19:00 hod. Účinkujú študenti Konzervatória z tried pedagógov: Mgr. Katarína Reháková, Mgr. art. Dagmar Zsapková, ArtD., Mgr. art. Jozef Eliáš
Koncert flautovej triedy Mgr. Marty Braunsteinerovej
28.11. - Konzervatórium, Tolstého 11 Bratislava 6. decembra 2016 o 19:00 hod.   PROGRAM Henry Busser – valse lento z malej suity Magdaléna Remenárová, 1. roč.   Jozef Mysliveček – Allegro moderato z koncertu D-dur Barbara Čierna, 1. roč.   Georg Friedrich Händel – Adagio allegro zo Sonáty a-mol Michaela Bolgáčová, 3. roč.   Joseph Haydn (Hoffmann) […]
Flautový seminár
28.11. - Konzervatórium, Tolstého 11 Bratislava 2. decembra 2016 o 15:00 hod. 3. decembra 2016 o 10:00 hod.   HANSGEORG SCHMEISER Hansgeorg Schmeiser začal jeho hudobné štúdium s pedagógom Gottfriedom Hechtl na Vysokej hudobnej škole vo svojom rodnom meste Graz. Potom pokračoval v štúdiu s pedagógmi Alainom Marion v Paríži a s Wolfgangom Schulzom na Musikhochschule vo Viedni, kde v roku 1982 […]
Koncert flautovej triedy Mgr.art. Viktora Vavra
21.11. - 22.11.2016 19:00 Koncertná sieň Konzervatória, Tolstého 11 Účinkujú: P. Ďuríková, R. Hozlárová, K. Jasenčáková, L. Letanovská, D. Micháliková, Z. Mrvová, E. Reichelová, S. Šteffeková Zaznejú diela skladateľov: V. Blodek, F. Borne, E. Bozza, C. Chaminade, A. Fils, G.F. Händel, A. Perilhou, G. Fauré