Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Čo nás čaká v najbližších dňoch a týždňoch

Odbor kompozície, dirigovania a hudobnoteoretických predmetov

 

Storočnica!

  • Srdečne pozývame na ďalší koncert z cyklu podujatí pri príležitosti 100. výročia založenia školy
  • Koncert kompozično-dirigentského odboru
  • 13.2.2020 o 19:00
  • Štúdio č. 2, Slovenský rozhlas, Mýtna 1, Bratislava

Vstup voľný!