Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Bohuslav Martinů „O narození Páně“

Odbor spevu

Predstavenie operného štúdia

19. decembra 2016 o 15:00 hod.

Camel club