Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Vianočné koledy

Odbor spevu

10. decembra 2016 o 12:00 hod.

Camel club

 

Koncert študentov speváckeho odboru