Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

História odboru

Prvý absolvent – vtedy ešte Oddelenia ľudových nástrojov – opustil brány školy v roku 1956. Odvtedy vychovalo oddelenie mnoho známych osobností, medzi nimi Dezider Harvan, Peter Vereš, Milan Seidl, Jozef Novan, Miroslav Košnár, Ján Holička, Ivan Valenta, Věra Hlaváčková, Jozef Vágvölgyi, Ondrej Štefanár, Milan Zelenay, Vladimír Straka, Peter Hanzely, Oľga Hricová, Rajmund Kákoni, Tibor Rácz, Ľubomír Žovic, Iveta Biksadská-Rošková, Peter Šidlík, Alexander Papp, Zuzana Némethová-Ballaun, Roman Pechman, ktorí neskôr pôsobili na významných postoch v slovenskom, mnohí v zahraničnom hudobnom prostredí.

Prví pedagógovia a zakladateľské osobnosti boli klaviristi, ktorí vniesli do akordeónovej pedagogiky prvky klavírnej metodiky. Preto oddelenie dlhé roky stavalo na tradícii klávesového akordeónu a progresívnej nemeckej, tzv. Kriegovej metóde.

Akordeónové oddelenie patrí medzi najmladšie oddelenia na bratislavskom konzervatóriu. V roku 1974 sa po veľkej reforme školstva vyčlenilo z oddelenia ľudových nástrojov. Dnes už existuje samostatne a poskytuje klasické hudobné vzdelanie so špecializáciou zábavnej a ľudovej hudby.

Osobnosti hudobného života

V oddelení sa počas jeho existencie vystriedalo veľa osobností hudobného života a pedagogiky. Zo staršej generácie medzi najznámejších patria: Ján Ondruš, Ľubomír Stach, Peter Vereš, Marta Szőkeová, Viera Oslanská-Fickerová. V triedach oddelenia študovali aj dnes známe osobnosti domácej a európskej zábavnej hudby ako Braňo Hronec, Gabo Jonáš, Ján Lauko alebo Anton Lančarič.

Z mladšej generácie interných pedagógov akordeónového oddelenia bratislavského konzervatória spomenieme súčasného vedúceho oddelenia Tibora Rácza, ďalej Nadu Varínsku, Ľubomíra Žovica, Valeriána Tokára a Petra Celeca.

Akordeón patrí v súčasnosti medzi najprogresívnejšie vyvíjajúce sa nástroje európskeho hudobného inštrumentára a ponúka plnohodnotné profesionálne uplatnenie v oblasti klasickej, umeleckej hudby, ale aj v ostatných žánroch hudobného umenia ako sú pop, rock, džez a folk. Objavuje sa v symfonických a džezových orchestroch a etabloval sa aj v muzikálovom prostredí. Mnohé medzinárodné interpretačné súťaže sú dôkazom obrovských možností uplatnenia súčasného akordeónu.

Laureáti medzinárodných súťaží

Akordeónové oddelenie má medzi absolventmi a pedagógmi mnoho laureátov domácich i medzinárodných interpretačných súťaží. Medzi prvými nositeľmi medzinárodných ocenení boli Jozef Bugala, Viera Oslanská a potom Rajmund. Kákoni, Tibor Rácz, Julianna Kučerková, Dana Šustáková, Mária Vanková, Ľubomír Žovic, Milan Hradil, Andrea Katonová-Takácsová, Marek Uhrin. Zo zahraničných študentov Julianna Horváth, Ádám Szabó, Petar Marič.

Od svojho vzniku získali žiaci oddelenia na medzinárodných interpretačných súťažiach 53 ocenení, z toho 21 krát prvé miesta a 4 tituly absolútneho víťaza súťaže..

Vďaka svojej medzinárodnej reputácii prišli pre oddelenie od medzinárodných inštitúcií Confederation Mondiale de ľ Accordeon a Confederation Internationale des Accordeonistes IMC-UNESCO postupne tri, historicky prvé akreditácie na usporiadanie medzinárodných interpretačných súťaží v Slovenskej republike. Akordeónové oddelenie usporiadalo v roku 1970 v Trenčianských Tepliciach medzinárodnú interpretačnú súťaž CMA „Trophée Mondiale“ a v roku 1996 a 2003 medzinárodnú súťaž CIA „Coupe Mondiale“ v Dunajskej Strede a Štúrove. Oddelenie je od roku 1991 garantom medzinárodnej akordeónovej súťaže Coupe Joenese, ktorá je akreditovanou juniorskou súťažou CIA IMC-UNESCO.

Akordeónové oddelenie a medzinárodná spolupráca

Prom.ped. Marta Szőkeová – zakladateľka klasického akordeónového oddelenia na Konzervatóriu v Bratislave – vykonávala 12 rokov funkciu viceprezidentky, neskôr prezidentky medzinárodnej organizácie Confederation Mondiale de ľ Accordeon. Mgr. art. Tibor Rácz bol v roku 1995 zvolený za predsedu Hudobného výboru, o štyri roky na to za viceprezidenta medzinárodnej organizácie Confederation Internationale des Accordeonistes – IMC-UNESCO. V tejto funkcii reprezentuje Slovenskú republiku dodnes.

Na pôde akordeónového oddelenia vzniklo v roku 1991 Metodické centrum pre akordeón a elementárnu hudobnú výchovu, ktoré jeho zakladateľ, Tibor Rácz, neskôr pomenoval po legendárnej prvej vedúcej samostatného oddelenia klasickej hry na akordeóne, Marte Szőkeovej. Metodické centrum je od roku 1991 umeleckým garantom Medzinárodného akordeónového festivalu, organizovaného pod patronátom Freundeskreis Internationale Akkordeonwettbewerbe Klingenthal/SRN a od roku 1995 členom Medzinárodnej konfederácie akordeónistov CIA IMC-UNESCO.