Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Kurz Príprava na štúdium

Pre záujemcov o štúdium v hudobno – dramatickom odbore organizuje škola aj v školskom roku 2019/2020 prípravný kurz. Prebieha v priestoroch školy na Tolstého 11.

Príprava sa týka predmetov herectvo, spev, tanec, klavír a všeobecná náuka o hudbe.

Lektori, ktorí vyučujú v tomto kurze, sú pedagógmi školy. Vyučovanie je v sobotu v termínoch:

21. 9. 2019, 28. 9. 2019, 12. 10. 2019,

19. 10. 2019, 26. 10. 2019,

9. 11. 2019 metodický deň

23. 11. 2019, 30. 11. 2019, 7. 12. 2019, 14. 12. 2019,

18. 1. 2020 metodický deň

 25. 1. 2020, 8. 2. 2020, 29. 2. 2020,

7. 3. 2020,  14. 3. 2020

prijímacie skúšky od 16. 3. 2020

 

V prípade záujmu príďte osobne alebo volajte na Sekretariát riaditeľa školy (číslo telefónu: 02 – 544 34 505). Dozviete sa všetky podmienky účasti na vyučovaní v tomto kurze (aj vtedy, ak ste to nestihli v septembri).