Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Kurz Príprava na štúdium

Pre záujemcov o štúdium v odbore hudobno-dramatického umenia organizuje škola aj v školskom roku 2020/2021 prípravný kurz.

Príprava sa týka predmetov herectvo, spev, tanec, klavír a všeobecná náuka o hudbe.

V prípade záujmu všetky potrebné informácie nájdete tu.