Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Metodické dni

Srdečne pozývame všetkých tých, ktorí radi spievajú, tancujú či recitujú a majú záujem o štúdium v našom odbore. Príďte a dozviete sa všetky informácie o štúdiu v našom odbore a o podmienkach, ktoré sa týkajú talentových skúšok. A nielen to. Veľmi radi poskytneme odborné rady a pripomienky tým, ktorí nám predvedú ukážku z prózy, poézie, zaspievajú pieseň podľa svojho výberu alebo predvedú hereckú etudu. Môžete (ale nemusíte) si doniesť cvičky a noty k pesničkám.

Metodické dni sa uskutočnia v dňoch 28.11. 2020, 23.1.2021, 12. 6. 2021

Tešíme sa na vás!