Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

O štúdiu

Štúdium poskytuje

  •  úplné stredné vzdelanie s maturitou (ISCED 354)
  •  vyššie odborné vzdelanie s absolutóriom (ISCED 554)
  •  úspešným absolvovaním 6. ročníka a absolventskej skúšky naši žiaci získavajú absolventský diplom a titul DiS. art.

Absolvent nášho odboru sa môže uplatniť

  • v profesionálnom činohernom a muzikálovom divadelnom súbore
  • ako pedagóg základnej umeleckej školy
  • je schopný pracovať v rôznych oblastiach kultúry
  • je pripravený pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu

Ďalšie formy štúdia

  •  po ukončení šiesteho ročníka absolventi nášho odboru môžu pokračovať v štúdiu na Konzervatóriu formou dvojročnej muzikálovej špecializácie

vyučujeme aj žiakov mimoriadnej formy štúdia, podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie talentových skúšok

 

Slávnostné odovzdávanie absolventských diplomov

Absolventi HDU s triednou profesorkou Mgr. art. Tatianou Hrivnákovou


Absolventi HDU 2016/2017