Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, 81106 Bratislava

Pedagógovia

Pedagógovia hlavného predmetu štúdia Herectvo a odborných predmetov

 • Mgr. art. Pavel Gejdoš
 • Mgr. art. Igor Hrabinský
 • Mgr. art. Juraj Hrčka
 • Mgr. art. Táňa Hrivnáková
 • Mgr. art. Adam Jančina
 • Mgr. art. Simon Kopunec
 • Mgr. art. Anton Korenči, ArtD.
 • Mgr. art. Štefan Korenči
 • doc. Elena Lindtnerová
 • MgA. Martina Michalcová
 • Mgr. art. Alena Michalidesová, PhD.
 • Mgr. Bibiana Ondrejková, DiS. art.
 • Mgr. art. Katarína Orbánová
 • doc. Andrej Pachinger
 • Mgr. art. Erik Peťovský, ArtD.
 • Mgr. art. Karol Redli
 • Mgr. art. Tomáš Roháč, ArtD. – vedúci odboru
 • Mgr. art. Ivan Romančík
 • MgA. Ján Slezák
 • Mgr. art. Oľga Solárová
 • Mgr. art. Elena Kolek Spaskov, ArtD.
 • Mgr. art. Karol Strážnický
 • Mgr. art. Jana Strnisková
 • Mgr. art. Zuzana Vačková
 • Mgr. art. Jana Valocká

Pedagógovia hlavného predmetu štúdia Spev a odborných predmetov

 • Jozef Ábel
 • Mgr. art. Eva Banči
 • Mgr. art. Mojmír Caban
 • MgA. Mikuláš Doboš
 • Mgr. art. Juraj Ďurdiak
 • Mgr. art. Drahomíra Filipovičová
 • Mgr. art. Božena Gráfová, ArtD.
 • Miroslava Marčeková, DiS. art.
 • Mgr. art. Lenka Pauliková
 • Mgr. art. Božena Polónyiová
 • MgA. Ján Slezák
 • Mgr. art. Andrea Šebestová – Kucharská

Ansámblový spev

 • Mgr. art. Rastislav Dubovský, ArtD.

Pedagógovia hlavného odboru štúdia Tanec a odborných predmetov

 • Mgr. art. Katarína Matúšová
 • Mgr. art. Renáta Ptačin
 • Mgr. art. Ján Michálik
 • Pavel Moisés
 • Igor Šabla

Klavírna spolupráca

 • Miloš Biháry, DiS. art.
 • Genovéva Perla Čápová, DiS. art.
 • Mgr. art. Ľubomír Dolný
 • Mgr. art. Ladislav Kaprinay
 • Peter Preložník, DiS. art.
 • Jaroslav Remenár, DiS. art.
 • Bc. Kristína Smetanová
 • Mgr. art. Dušan Šujan
 • Mgr. art. Pavol Šuška
 • Mgr. art. Peter Tarkay
 • Mgr. art. Venceslava Ilievska
 • Mgr. art. Ján Matus

Pedagógovia odborných teoretických predmetov

 • Mgr. art. Anton Korenči, ArtD.

Mgr. art. Igor Hrabinský

Igor Hrabinský

Patrí k staršej generácii slovenských hercov, režisérov a pedagógov.
Narodil sa v Bratislave. Absolvoval štúdium herectva na VŠMU v Bratislave. Prvé dramatické role hral ako dieťa u Saleziánov na Trnávke. V gymnaziálnom krúžku hrá a režíruje, najmä celovečerné hry Jozefa Gregora Tajovského. V divadelnej práci pokračuje v Divadle mladých v Bratislave (budova dnešného Bábkového divadla). Ako študent spolupracuje najmä pri nahrávaní rozhlasových hier v Československom rozhlase v Bratislave.

VŠMU ukončil Goldoniho Prefíkanou vdovou (Francúz), Gogoľovou Ženbou (Podkolesin, odmenený prvou cenou v súťaži Československých vysokých umeleckých škôl) a Candidou G.B.Shawa (Eugen).

V rokoch 1957 až 1980 je členom Divadla SNP v Martine.
Patril k predstaviteľom moderného analytického herectva. Široké rozpätie výrazových prostriedkov mu umožnilo rovnako pôsobivo sa uplatniť v komédiách i tragédiách:
Švanda (Strakonický gajdoš, 1958)
Tom (Sklenený zverinec, 1961)
Sergej (Irkutský príbeh 1962)
Antifolus Syrakúzsky (Komédia omylov, 1963)
Sancho Panza (Posledné dobrodružstvo, 1963)
Cassius (Július Caesar, 1964)
Haimon (Hrdinovia v Tébach nebývajú, 1964) a iné.
Od polovice šesťdesiatych rokov sa jeho herectvo obohacovalo o tragikomické prvky, zmysel pre iróniu, persifláž a satirické zveličenie:
Generál (Veľká parochňa, 1965)
Emil Magis (Vajce, 1966)
Jonathan (Ach ocko, chudák ocko, 1969)
Zurabája (Zurabája, 1973)
Slivka (Čaj u pána senátora, 1974)
Aristarch (Energickí ľudia, 1976)
Väčšinu svojich postáv vyhraňoval v dvojpólovosti úsmevu a tragického pocitu. Ich ľudská vrstevnatosť vyplývala z jeho schopnosti skĺbiť vonkajškové charakteristiky s vnútorným zdôvodnením. Napr.:
Tuzembach (Tri sestry, 1967)
Marat (Úbohý môj Marat, 1967)
Benedik (Mnoho kriku pre nič, 1967)
Barón (Na dne, 1967)
Jochanan (Herodes, 1968)
Rosenkrantz (R+G sú mŕtvi, 1969)
Mercutio (Rómeo a Júlia, 1970)
Uhrík (Kým kohút nezaspieva, 1970)
Lopachin (Višňový sad, 1971)
Suslov (Letní hostia, 1972)
Tartuffe (Tartuffe, 1973)
Kočkarev (Ženba, 1974)
Domýšľanie každej postavy bolo pre neho typické v tragických kreáciách, ktorým pridával rozmer filozofickej kvality:
Paľo (Barč Ivan: Matka, 1971)
Cyrano z Bergeracu, (Cyrano 1972)
Hamlet (Hamlet, 1974)
Tomáš Becket (Becket, 1975)
Logodin (Idiot, 1975)
Ivanov (Ivanov, 1976)
Teterev (Meštiaci, 1977)

Mnohé z týchto výkonov boli ocenené cenami Literárneho fondu, Cenou Andreja Bagara za najlepší herecký výkon sezóny (Teterev, 1978) a titulom Zaslúžilý umelec (1974).

S rozhlasom spolupracoval ako člen DSNP ako herec:
Essex (Alžbeta anglická, 1966)
Andrew (Citadella, 1969)
Robert Jordan (Komu zvoní umieráčik, 1975)

Od roku 1980 sa venuje rozhlasovej réžii, „kde mu je najbližšia práca na klasickom repertoári a v réžii kladie dôraz na herecký prejav a nosnosť autorovho slova“.
(zdroj: Encyklopédia dramatických umení Slovenska, vydavateľstvo SAV, Bratislava 1989, zväzok 1).

Pod vedením režisérov vytvoril desiatky televíznych postáv. Boli to Ernest Stredňanský, Ivan Teren, Miloš Pietor, Ivan Petrovický a Stanislav Párnický, Emil Horváth.
V spolupráci s filmovou tvorbou sa v súvislosti s Hrabinského menom stretávame s Vladom Pavlovičom (Trofej neznámeho strelca), Andrejom Lettrichom, Jurijom Ozerovom a najmä Štefanom Uherom (Dolina, Keby som mal pušku).

V dabingu pracoval pre TV Bratislava a Košice.

Prácu s umeleckým slovom ocenili v roku 1999 Křišťálovou rúží v Poděbradoch.

Pedagogickej práci sa venoval hneď po skončení VŠMU. Na Pedagogickom inštitúte v Martine viedol estetický seminár a neskôr bol spoluzakladateľ Literárno-dramatického odboru ĽŠU v Martine.
V roku 1985 na popud vtedajšieho vedenia konzervatória začína budovať hudobno – dramatický odbor, ktorý do dnešného dňa má desiatky úspešných absolventov v SND v Bratislave, DJP v Trnave, DAB v Nitre, ako aj iných oblastiach našej kultúry. Venuje sa najmä výučbe herectva, reči a dejín divadla. So svojimi študentmi naštudoval celovečerné predstavenia, ktoré znesú aj prísnejšie kritériá:
M. Gorkij: Na dne
A. Cassona: Dom so siedmimi balkónmi
A. Ossietska: Chuť na čerešne
Podieľa sa na propagácii školy príležitostnými vystúpeniami pre študentov iných škôl, senior klubov (kardioklub, rozhlasový senior klub) a domovov dôchodcov.

Na záver citát:

„Po Andrejovi Bagarovi, Karolovi Machatovi, máme ďalšieho Cyrana v Igorovi Hrabinskom. Aj jeho gaskonský hrdina zostal nezmieriteľným odporcom hlúposti, podvodu, nespravodlivosti, ale navyše poodhalil svoj romantický plášť a ukázal aj čosi so svojho vlastného súkromného života, bolesti a omylov.“ (Smena, 2.2.1972 – prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc.).


Jozef Ábel

Jozef Ábel

Vzdelanie
1962 – 1966 štúdium na JAMU v Brne

Umelecká činnosť
1966 absolútny víťaz speváckej súťaže A. Dvořáka v Karlových Varoch

1966 – 1982 angažmán ako sólista v Opere Štátneho divadla v Ostrave

1982 – 2004 angažmán ako sólista Opery SND v Bratislave

Pôsobenie v zahraničí

Nemecko, Holandsko, Poľsko, Taliansko, Bulharsko, Rumunsko, Španielsko

Hosťovanie

ND Praha, ND Brno, Štátne divadlo Košice, Štátna opera Banská Bystrica, Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem, Moravské divadlo Olomouc, Divadlo J. K. Tyla v Plzni, Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Slezské divadlo Opava, operný festival Edinburg

Postavy
opera: G. Verdi: Traviata (Alfréd), G. Bizet: Carmen (Don José), P. Mascagni: Sedliacka česť (Turiddu), J. Massenet: Manon (Des Grieux), G. Puccini: Tosca (Cavaradossi), P. I. Čajkovskij: Eugen Onegin (Lenskij), E. Suchoň: Krútňava (Ondrej, Krúpa), E. Suchoň: Svätopluk (Záboj), J. Cikker: Vzkriesenie (Melkov), J. Cikker: Zo života hmyzu (Cvrček), A. Dvořák: Rusalka (Princ), B. Smetana: Predaná nevesta (Janík, Vašek), D. Šostakovič: Kateřina Izmajlovna (Opilý mužík)…
opereta: J. Strauss: Netopier (Eisenstein), O. Nedbal: Poľská krv (Bolo), F. Lehár: Zem úsmevov (Su Čong), E. Kálmán: Čardášová princezná (Edwin), E. Kálmán: Cirkusová princezná (Mr. X), …

Umelecká spolupráca
televízia v Prahe, Ostrave, Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici
Filharmónia v Prahe, Brne, Ostrave, Bratislave, Košiciach

Ocenenia
Cena Opery SND za celoživotné dielo

Pedagogická činnosť
od 1999 pedagóg spevu  Konzervatórium v Bratislave, hudobno – dramatické oddelenie


Mgr. art. Božena Gráfová, ArtD.

Božena Gráfová

* 1959 v Martine

 

Vzdelanie
1975 – 1981  hra na klavíri Konzervatórium v Žiline (prof. Dagmar Dubenová)
1981 -1985   operný a koncertný spev VŠMU v Bratislave (prof. Mária Kišoňová – Hubová)
2004 – 2007  doktorandské štúdium VŠMU, Divadelná fakulta, Katedra bábkarskej tvorby

Doplňujúce vzdelanie
1983 Spevácky interpretačný kurz Accademia Musicale Chigiana v Siene (Taliansko)
2005 Muzikálový workshop VŠMU v Bratislave

Umelecká činnosť
1987 – 1992 účinkovanie na výchovných koncertoch
1988  spolupráca so súborom Harmonia antiqua
1990 – 1991 spolupráca s Filharmoniou Bohuslava Martinů v Zlíne
1995 – 1997 členka súboru Bratislavský madrigalkvintet – koncerty v Taliansku, v Španielsku, spolupráca so súborom Pražskí madrigalisti

Pedagogická činnosť
1985 – 1987  pedagóg spevu ZUŠ Hálkova v Bratislave
1987 – doteraz   pedagóg spevu Konzervatórium v Bratislave, hudobno – dramatické oddelenie
1992 – 1994  hlasová výchova spevácky zbor Canens
2005 – 2006  hlasová výchova Bratislavský chlapčenský zbor
2006   lektorka spevu v kurze Interpretácia muzikálu – Európsky sociálny fond a VŠMU
2007   lektorka kurzu muzikálového spevu v programe Celoživotné vzdelávanie – VŠMU
2004 – 2011 pedagóg predmetu Technika spevu – VŠMU, Divadelná fakulta, Katedra bábkarskej tvorby
2008 – 2016 predsedníčka poroty súťaže Hľadá sa muzikálová hviezda na ZUŠ Hálkova v Bratislave

Publikačná činnosť

Autorka notovej publikácie: Božena Gráfová – Peter Hochel: Začíname od Adama. Dvadsaťpäť malých vokalíz. Pre spev a klavír. Bratislava, Hudobné centrum 2013

Kontakt bozena.grafova@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=b960acJqI0s

https://www.youtube.com/watch?v=ExGDQ0kSHRo

__________________________________________________________________________________________________________

 

Bc. Katarína Hajsterová

Katka Hajsterová

 

Vzdelanie

Vyštudovala Vysokú školu múzických umení v Bratislave na Hudobno – tanečnej fakulte v odbore Tanečné umenie – pedagogika moderného tanca. V roku 2012 absolvovala študijnú stáž vo Viedni na Konservatorium Wien Privatuniversität, kde sa špecializovala na súčasný tanec a fyzické divadlo. Vzdelanie si doplnila na študijnom pobyte International Student Open Program v New Yorku v Peridance Capezio Center.

Umelecká činnosť

Ako tanečný interpret pôsobí aktívne na slovenskej tanečnej scéne v divadlách Nová scéna, Tower Stage a v Divadle Andeja Bagara v Nitre. Má za sebou účinkovanie v muzikáloch Ôsmy svetadiel, Cigáni idú do neba, Rómeo a Júlia, Hairspray, Pokrvní bratia, Tisícročná včela, Atlantída a Cats. V najbližšej dobe ju čaká účinkovanie v pripravovanom muzikáli Povolanie pápež.

Pedagogická činnosť

Počas štúdia vysokej školy pôsobila ako pedagóg moderného tanca na Súkromnom konzervatóriu v Nitre, taktiež ako pedagóg v tanečnej škole Elledanse. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg moderného tanca na Konzervatóriu v Bratislave a tiež na Konzervatóriu v Banskej Bystrici. Externe spolupracuje s viacerými tanečnými skupinami a zoskupeniami ako tanečník alebo pedagóg.

Kontakt katka.hajsterova@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=44VMHZozLWU

https://www.youtube.com/watch?v=9PuItWpBWo4

https://www.youtube.com/watch?v=ZnmFFd-CYJY

https://www.youtube.com/watch?v=crFh6x3AUkM

__________________________________________________________________________________________________________

MgA. Ján Slezák

Ján Slezák

 

Vzdelanie

Janáčkova akadémia múzických umení v Brne, Divadelná fakulta, odbor Muzikálové herectvo – ateliér Jany Janěkovej

Umelecká činnosť

Účinkuje aktuálne v muzikáloch – hlavné postavy

Jesus Christ Superstar – Judáš; Cats – Munkunstrap (Mudrlant); Atlantída – Jerry; Na skle maľované – Jánošík; Cyrano z predmestia – koncert – Cyrano; Edith, vrabčák z předměstí – Rozprávač; Hamlet, netradičný muzikál – Hamlet

Účinkoval v muzikáloch – hlavné postavy

Rómeo a Júlia –  Tybalt; Rent – Divadlo Aréna – Mark Cohen; Ôsmy svetadiel – Erik; Pomáda – Kenickie; West Side Story – Riff; Neberte nám, princeznú – Miro; Trik Trejsy – Johny Trah; Horúčka muzikálovej noci – tanečno – spevácky koncert, ; Rent – Benny; Grease – Danny Zuko; Rebelové – Šimon; Kleopatra –  Marcus Antonius; Donaha! – Harold Nicols; Hriešny tanec – Tonny

Účinkoval v činohrách – hlavné postavy

Sestup Orfeůf  – Valentín Xavier; Hamlet – postava Hamlet

Účinkovanie v televízii a filme

Zázračný nos – rozprávka, Cinka Panna

TV seriály – Rodinné záležitosti; Ochrancovia; Cesty domů; Gympel; Ako som prežil;

Spolupracuje s dabingovými štúdiami v Bratislave, Brne a v Prahe; s Orchestrom Gustáva Broma; s Orchestrom Pavla Zajačka; s VV Systémom Vlada Valoviča; s Music Art Orchestra v Bratislave; s tanečnou skupinou Zepira (latino a standard); s Cimbalovou hudbou Zuzky Pokornej; s gospelovým zborom The Hope Gospel Singers

Člen detskej organizácie Záhorácky Fénix – spoluorganizátor a vedúci detských táborov a aktivít vo voľnom čase

Ocenenia

2001  Vicemajster sveta v Hip -Hop Dance Groups ako člen tanečnej skupiny Scream Senica

2006  Výročná cena Literárneho fondu v oblasti divadla za postavu Jánošíka v muzikále Na skle maľované

2009  Osobnosť mesta Senica za úspešnú pedagogickú, výchovnú a kultúrnu činnosť

2013  Prémia Literárneho fondu za postavu Tybalta v muzikále Rómeo a Júlia

 

Kontakt janoslezak@gmail.com

http://www.janslezak.sk/menu

http://www.nova-scena.sk/umelci/detail/jan-slezak-38.html