Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Pedagógovia

Pedagógovia hlavného predmetu štúdia Herectvo a odborných predmetov

 • Mgr. art. Peter Brajerčík
 • Mgr. Soňa Ferancová
 • Mgr. art. Pavel Gejdoš
 • Mgr. art. Juraj Hrčka
 • Mgr. art. Simon Kopunec
 • Mgr. art. Štefan Korenči
 • Mgr. art. Danica Matušová
 • MgA. Martina Michalcová
 • Mgr. art. Alena Michalidesová, PhD.
 • Mgr. art. Jana Mikulášová Strnisková
 • Mgr. Bibiana Ondrejková, DiS. art.
 • Mgr. art. Erik Peťovský, ArtD.
 • Mgr. art. Karol Rédli, ArtD.
 • Mgr. art. Dominika Richterová
 • Mgr. art. Tomáš Roháč, ArtD. – vedúci odboru
 • MgA. Ján Slezák
 • Mgr. art. Elena Spaskov, ArtD.
 • Mgr. art. Jana Valocká
 • Mgr. art. Martin Varínsky, ArtD.
 • Mgr. art. Peter Weinciller

Pedagógovia hlavného predmetu štúdia Spev a odborných predmetov

 • Mgr. art. Linda Ballová
 • Mgr. art. Eva Banči
 • Mgr. art. Gabriela Bernáthová
 • Mgr. art. Mojmír Caban
 • Mgr. art. Juraj Ďurdiak
 • Mgr. art. Drahomíra Filipovičová
 • Mgr. art. Božena Gráfová, ArtD.
 • Mgr. art. Juliana Knoppová
 • Mgr. art. Katarína Kubovičová Sroková
 • Miroslava Marčeková, DiS.art
 • MgA. Martina Michalcová
 • Mgr. art. Lenka Pauliková
 • Mgr. art. Pavol Oravec
 • MgA. Ján Slezák
 • Mgr. art. Ondrej Šaling, ArtD.
 • Mgr. Dagmar Žaludková

Pedagógovia hlavného odboru štúdia Tanec a odborných predmetov

 • Mgr. art. Alena Bucová
 • Mgr. art. Barbora Janáková
 • Mgr. art. Alena Bucová
 • Mgr. art. Renáta Ptačin
 • Mgr. art. Elena Spaskov, ArtD.
 • Pavel Moisés
 • Igor Šabla

Pedagógovia klavírnej spolupráce

 • MgA. Drahoslav Bango, DiS.art
 • Mgr. art. Miloš Biháry, DiS.art
 • Mgr. art. Ľubomír Dolný
 • Mgr. art. Ladislav Kaprinay
 • Peter Preložník, DiS.art
 • Mgr. art. Kristína Smetanová
 • Mgr. art. Dušan Šujan
 • Mgr. art. Pavol Šuška
 • Mgr. art. Peter Tarkay

Pedagógovia odborných teoretických predmetov

 • Mgr. art. Simon Kopunec
 • Mgr. art. Karol Rédli, ArtD.

Pedagóg predmetu umelecká prax interná

 • PhDr. Daniela Sliacka

 

 

Mgr. art. Božena Gráfová, ArtD.

Božena Gráfová

 

Vzdelanie
1975 – 1981  hra na klavíri Konzervatórium v Žiline (prof. Dagmar Dubenová)
1981 -1985   operný a koncertný spev VŠMU v Bratislave (prof. Mária Kišoňová – Hubová)
2004 – 2007  doktorandské štúdium VŠMU, Divadelná fakulta, Katedra bábkarskej tvorby

Doplňujúce vzdelanie
1983 Spevácky interpretačný kurz Accademia Musicale Chigiana v Siene (Taliansko)
2005 Muzikálový workshop VŠMU v Bratislave

Umelecká činnosť
1987 – 1992 účinkovanie na výchovných koncertoch
1988  spolupráca so súborom Harmonia antiqua
1990 – 1991 spolupráca s Filharmoniou Bohuslava Martinů v Zlíne
1995 – 1997 členka súboru Bratislavský madrigalkvintet – koncerty v Taliansku, v Španielsku, spolupráca so súborom Pražskí madrigalisti

Pedagogická činnosť
1985 – 1987  pedagóg spevu ZUŠ Hálkova v Bratislave
1987 – doteraz   pedagóg spevu Konzervatórium v Bratislave, hudobno – dramatické oddelenie
1992 – 1994  hlasová výchova spevácky zbor Canens
2005 – 2006  hlasová výchova Bratislavský chlapčenský zbor
2006   lektorka spevu v kurze Interpretácia muzikálu – Európsky sociálny fond a VŠMU
2007   lektorka kurzu muzikálového spevu v programe Celoživotné vzdelávanie – VŠMU
2004 – 2011 pedagóg predmetu Technika spevu – VŠMU, Divadelná fakulta, Katedra bábkarskej tvorby
2008 – 2016 predsedníčka poroty súťaže Hľadá sa muzikálová hviezda na ZUŠ Hálkova v Bratislave

Publikačná činnosť

Autorka notovej publikácie: Božena Gráfová – Peter Hochel: Začíname od Adama. Dvadsaťpäť malých vokalíz. Pre spev a klavír. Bratislava, Hudobné centrum 2013

Kontakt bozena.grafova@konzervatorium.sk

https://www.youtube.com/watch?v=b960acJqI0s

https://www.youtube.com/watch?v=ExGDQ0kSHRo

__________________________________________________________________________________________________________

Mgr. art. Danica Matušová

 

Vzdelanie

Herectvo na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (absolvovala v roku 2009), trieda prof. Vladimíra Strniska, prof. Ingrid Timkovej, výmenný pobyt na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne (2006), trieda prof. Niky Brettschneiderovej, doc. Igora Dostálka

Umelecká činnosť

Profesionálna divadelná, rozhlasová a filmová herečka, účinkujúca v popredných slovenských divadlách – Slovenské národné divadlo, Divadlo Aréna, Divadlo Astorka Korzo 90´, Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Divadlo Malá scéna STU, Túlavé divadlo, Divadlo SkRAT, Štúdio 12, divadlo Komédie

Pedagogická činnosť

Konzervatórium v Bratislave (od 2013)

 


Mgr. art. Katarína Matúšová

Katka Hajsterová

 

Vzdelanie

Vyštudovala Vysokú školu múzických umení v Bratislave na Hudobno – tanečnej fakulte v odbore Tanečné umenie – pedagogika moderného tanca. V roku 2012 absolvovala študijnú stáž vo Viedni na Konservatorium Wien Privatuniversität, kde sa špecializovala na súčasný tanec a fyzické divadlo. Vzdelanie si doplnila na študijnom pobyte International Student Open Program v New Yorku v Peridance Capezio Center.

Umelecká činnosť

Ako tanečný interpret pôsobí aktívne na slovenskej tanečnej scéne v divadlách Nová scéna, Tower Stage a v Divadle Andeja Bagara v Nitre. Má za sebou účinkovanie v muzikáloch Ôsmy svetadiel, Cigáni idú do neba, Rómeo a Júlia, Hairspray, Pokrvní bratia, Tisícročná včela, Atlantída a Cats. V najbližšej dobe ju čaká účinkovanie v pripravovanom muzikáli Povolanie pápež.

Pedagogická činnosť

Počas štúdia vysokej školy pôsobila ako pedagóg moderného tanca na Súkromnom konzervatóriu v Nitre, taktiež ako pedagóg v tanečnej škole Elledanse. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg moderného tanca na Konzervatóriu v Bratislave a tiež na Konzervatóriu v Banskej Bystrici. Externe spolupracuje s viacerými tanečnými skupinami a zoskupeniami ako tanečník alebo pedagóg.

Kontakt katka.hajsterova@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=44VMHZozLWU

https://www.youtube.com/watch?v=9PuItWpBWo4

https://www.youtube.com/watch?v=ZnmFFd-CYJY

https://www.youtube.com/watch?v=crFh6x3AUkM

__________________________________________________________________________________________________________

Mgr. art. Erik Peťovský, ArtD.

 

Vzdelanie

Herectvo na Konzervatóriu v Bratislave (absolvoval v roku 1992), trieda prof. Zora Laurinca, prof. Mariána Zednikoviča, prof. Alfréda Swana, herectvo na Vysokej škole múzických umení v Bratislave , trieda prof. Emila Horvátha, doc. Juraja Slezáčka, prof. Emílie Vášáryovej (absolvoval 1996), doktorandské štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (absolvoval v roku 2006)

Umelecká činnosť

Profesionálny divadelný, rozhlasový a filmový herec, člen hereckého súboru Divadla Andreja Bagara v Nitre (1997 – 2003), člen hereckého súboru Divadla Nová scéna (2007 – 2012), hosťujúci v Slovenskom národnom divadle, v Divadle Aréna, v Bábkovom divadle v Žiline, v Prešporskom divadle, v divadle Malá scéna STU, v divadle Wüstenrot, v divadle West, v divadle Komédie

Pedagogická činnosť

Vysoká škola múzických umení v Bratislave (2003 – 2006), Konzervatórium v Bratislave (2011)

Ocenenia

Prémie Literárneho fondu za postavu Trepleva v hre „Čajka“ od A. P. Čechova, za postavu Kurta v „Tvár v ohni“ od M. von Mayenburga, za postavu Billyho v hre „Ešte jeden do partie“ od Raya Cooneyho a Tony Hiltona.

 


MgA. Ján Slezák

Ján Slezák

 

Vzdelanie

Janáčkova akadémia múzických umení v Brne, Divadelná fakulta, odbor Muzikálové herectvo – ateliér Jany Janěkovej

Umelecká činnosť

Účinkuje aktuálne v muzikáloch – hlavné postavy

Jesus Christ Superstar – Judáš; Cats – Munkunstrap (Mudrlant); Atlantída – Jerry; Na skle maľované – Jánošík; Cyrano z predmestia – koncert – Cyrano; Edith, vrabčák z předměstí – Rozprávač; Hamlet, netradičný muzikál – Hamlet

Účinkoval v muzikáloch – hlavné postavy

Rómeo a Júlia –  Tybalt; Rent – Divadlo Aréna – Mark Cohen; Ôsmy svetadiel – Erik; Pomáda – Kenickie; West Side Story – Riff; Neberte nám, princeznú – Miro; Trik Trejsy – Johny Trah; Horúčka muzikálovej noci – tanečno – spevácky koncert, ; Rent – Benny; Grease – Danny Zuko; Rebelové – Šimon; Kleopatra –  Marcus Antonius; Donaha! – Harold Nicols; Hriešny tanec – Tonny

Účinkoval v činohrách – hlavné postavy

Sestup Orfeůf  – Valentín Xavier; Hamlet – postava Hamlet

Účinkovanie v televízii a filme

Zázračný nos – rozprávka, Cinka Panna

TV seriály – Rodinné záležitosti; Ochrancovia; Cesty domů; Gympel; Ako som prežil;

Spolupracuje s dabingovými štúdiami v Bratislave, Brne a v Prahe; s Orchestrom Gustáva Broma; s Orchestrom Pavla Zajačka; s VV Systémom Vlada Valoviča; s Music Art Orchestra v Bratislave; s tanečnou skupinou Zepira (latino a standard); s Cimbalovou hudbou Zuzky Pokornej; s gospelovým zborom The Hope Gospel Singers

Člen detskej organizácie Záhorácky Fénix – spoluorganizátor a vedúci detských táborov a aktivít vo voľnom čase

Ocenenia

2001  Vicemajster sveta v Hip -Hop Dance Groups ako člen tanečnej skupiny Scream Senica

2006  Výročná cena Literárneho fondu v oblasti divadla za postavu Jánošíka v muzikále Na skle maľované

2009  Osobnosť mesta Senica za úspešnú pedagogickú, výchovnú a kultúrnu činnosť

2013  Prémia Literárneho fondu za postavu Tybalta v muzikále Rómeo a Júlia

 

Kontakt janoslezak@gmail.com

http://www.janslezak.sk/menu

http://www.nova-scena.sk/umelci/detail/jan-slezak-38.html