Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Študovali u nás

Žiaci nášho odboru sa po skončení štúdia úspešne uplatňujú v profesionálnych činoherných a spevoherných divadelných súboroch. Poznáme ich z televíznych obrazoviek, z filmových plátien, ich hlasy znejú v dabingových štúdiách.

Slovenské národné divadlo v Bratislave: Zuzana Fialová, Ivana Kuxová, Petra Vajdová, Richard Autner, Daniel Fischer, Ľuboš Kostelný, Ondrej Kovaľ, Róbert Roth, Filip Tůma
Hosťujúci herci: Zuzana Dančiaková, Lukáš Dóza, Lenka Fecková, Juraj Hrčka, Adam Jančina, Simon Kopunec, Bronislava Kováčiková, Miroslav Málek, Stanislava Megová, Pavol Plevčík, Rebeka Poláková, Andrea Sabová, Vladena Škorvagová

Divadlo Nová scéna v Bratislave: Jozef Antálek, Michal Candrák, Romana Dang Van, Martina Dolná, Monika Drgáňová, Miroslava Drínová, Miroslava Gális Partlová, Róbert Halák, Martin Kaprálik, Andrea Kiráľová Somorovská, Darius Koči, Lenka Machciníková, Tomáš Majláth, Martin Mikulášek, Marcel Ochránek, Karin Olasová, Lukáš Pišta, Pavol Plevčík, Vladislav Plevčík, Lucia Vráblicová, Patrik Vyskočil
Hosťujúci herci: David Árva, Natália Baloghová, Ján Cibula, Branislav Deák, Dominika Debnárová, Petra Dubayová, Barbora Ďurovčíková, Lenka Fecková, Michal Hallon, Dávid Hartl, Natália Hatalová Olcsváry, Martin Hudec, Adam Jančina, Zuzana Jurigová Kapráliková, Martin Macko, Soňa Norisová, Martin Pallay, Veronika Prášil Gidová, Nela Pocisková, Václav Púčik, Dominika Richterová, Jakub Ružička, Veronika Stieranková, Mária Šuplatová, Radka Šutľáková, Michaela Trokanová, Viktor Vrbiar

Radošinské naivné divadlo v Bratislave:  Andrea Martvoňová, Marta Maťová, Simona Miháliková, Petra Malachovská Molnárová, Lucia Bugárová Molnárová, Zuzana Norisová, Michaela Szöcsová

Divadlo Astorka Korzo´ 90 v Bratislave: Sarah Arató, Róbert Jakab, Marián Labuda, Rebeka Poláková

Bratislavské bábkové divadlo:  Juraj Bednarič, Adela Mojžišová

Divadlo Red Cat Cabaret v Bratislave: Lucia Šipošová, Vašo Púčik, Katarína Macková, Michaela Mäsiarová, Heidi Šinková

Divadlo TICHO a spol. v Bratislave: Juraj Hrčka, Sára Polyáková, Pavol Plevčík, Erik Peťovský, Renáta Rundová Horňáková

Divadlo Andreja Bagara v Nitre: Andrea Sabová, Kristína Turjanová
Hosťujúci herci: Kristína Greppelová, Juraj Hrčka, Rado Hudec, Peter Kadlečík, Klaudia Kolembusová, Tomáš Majláth, Karin Olasová

Divadlo Jána Palárika v Trnave: Miroslav Beňuš, Petra Blesáková, Silvia Soldanová

Slovenské komorné divadlo v Martine: Alena Pajtinková

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene:
Hosťujúci herci: Vladena Škorvagová

Mestské divadlo Trenčín: Karol Redli

Oblasť populárnej hudby a zábavy: Terézia Čikošová, Branislav Korec, Marcel Nemec, Michal Novácky, Tomáš Palonder, Henrich Platek, Sáva Popovič, Tomi Popovič, Tomáš Sloboda, Anita Soul

Televízia, dabing, rozhlas, film, umelecká činnosť: Petra Bernasovská, Ondrej Bortlík, Jana Bútorová, Branislav Deák, Lukáš Dóza, Katarína Feldeková, Lukáš Frlajs, Monika Haasová, Zuzana Haasová, Dávid Hartl, Karin Haydu, Pavol Chovanec, Pavol Janík, Andrea Karnasová, Martin Kaprálik, Pavol Katrinec, Helena Krajčiová, Daniela Mackovičová, Michaela Mäsiarová, Adela Mojžišová, Juraj Mokrý, Marcel Ochránek, Natália Hatalová Olcsváry, Bibiana Ondrejková, Petra Palevičová, Sára Polyáková, Kristína Povodová, Eva Sakálová, Lujza Garajová Schrameková, Andrea Kiráľová Somorovská, Zuzana Kubovčíková Šebová, Lucia Vráblicová, Noemi Vyhlídalová

Česká republika – film, televízia, účinkovanie v divadlách: Alena Antalová, Michaela Badinková, Pavlína Drlík Palmovská, Mária Lalková, Soňa Norisová, Zuzana Norisová, Braňo Polák, Marianna Polyáková, Veronika Prášil Gidová, Dominika Richterová, Veronika Senciová, Daniela Šinkorová

Konzervatórium, Bratislava, pedagógovia odboru hudobno – dramatické umenie: Juraj Hrčka, Adam Jančina, Simon Kopunec, Martina Michalcová, Bibiana Ondrejková, Erik Peťovský, Karol Rédli, Dominika Richterová, Tomáš Roháč