Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Pedagógovia


Mgr. Dana Hajóssy, PhD.

Dana Hajossy
Vzdelanie:

 • 1981 – 1986 Konzervatórium v Bratislave (prof. Juraj Mašinda)
 • 1986 – 1990 HTF VŠMU v Bratislave (doc. Ivan Palovič a doc. Tatiana Fraňová)

Pedagogická prax:

 • od roku 1989 – Konzervatórium v Bratislave
 • 1990 -1996 HTF VŠMU v Bratislave
 • od roku 1991 –  koncertná klaviristka BCHZ

Ocenenia zo súťaží za najlepšiu klavírnu spoluprácu:

 • Iuventus canti I. Godina Vráble
 • Medzinárodná súťaž duchovnej a koncertnej hudby, Olomouc
 • Spevácka súťaž M. Schneidera – Trnavského
 • Medzinárodná spevácka súťaž A. Dvořáka Karlove Vary
 • Medzinárodná Händlova súťaž Eger

Umelecká činnosť:

 • 2011 nahrávka speváckeho diela A.  Albrechta
 • 2011 komorný piesňový recitál na BHS
 • 2001 CD nahrávka  BCHZ
 • 1996 CD nahrávka  BCHZ

Klavírna spolupráca na nterpretačných kurzoch:

 • 2008 – 2011 – Letné interpretačné kurzy Komárno

Email: danahajossy@post.sk


Mgr. art. Jana Martinčeková

Jana Martinčeková

Vzdelanie:

 • 1978 – 1984 Konzervatórium v Bratislave (doc.V.Sláviková)
 • 1984 – 1989 HTF VŠMU v Bratislave (doc.E.Fischerová-Martvoňová)

Pedagogická prax:

 • od roku 1989 Konzervatórium v Bratislave

Ocenenia:

 • 1999, 2001 – pamätné diplomy Primátora hlavného mesta SR Bratislavy za spoluprácu s talentovanou mládežou

Umelecká činnosť a spolupráca:

 • Počas štúdia premiérové uvádzanie skladieb slov.skladateľov (P. Martinček a I. Zeljenka)

Klavírna spolupráca:

 • Medzinárodná súťaž Iuventus Canti I.Godina vo Vrábľoch
 • Spevácka súťaž M. Schneidera – Trnavského v Trnave
 • Medzinárodná spevácka súťaž A.Dvořáka v Karlových Varoch
 • Medzinárodná husľová súťaž v Jeseníkoch
 • spolupráca s popredným slovenským huslistom P. Michalicom

Iné aktivity:

 • autorka textových predloh  k piesňovým cyklom Petra Martinčeka
 • (Žalmové piesne – P. O. Hviezdoslav, Sentetie sibie ipso – Marcus Aurelius, Kvety z popola-P. Srauss),
 • libreto k opere „Hostias“ P. Martinčeka)

Externý odkaz: http://www.janamartincek.svet-stranek.cz/


Mgr. art. Peter Pažický, ArtD.

117_pazicky

 Vzdelanie:

 • 1984 – 1990 – Konzervatórium v Žiline (Mg.A. Darina Švárna)
 • 1990 – 1995 – HTF VŠMU v Bratislave (prof. Marián Lapšanský)
 • interpretačné kurzy u Haliny–Czerny Stefanskej, Eugena Indjica a Lazara Bermana
 • 2008 –  doktorandské štúdium na HTF VŠMU v Bratislave (prof. Marián Lapšanský)

Pedagogická prax:

 • od roku 1996 – HTF VŠMU v Bratislave
 • od roku 1997 – Konzervatórium v Bratislave

Súťaže a ocenenia:

 • 2009 Čestné uznanie primátora mesta Bratislavy
 • 1996 Medzinárodná klavírna súťaž J. N. Hummela, Bratislava – Cena SHF
 • 1991 Medzinárodná súťaž pre klavírne duá Premio Valentino Bucchi – 1. cena
 • 1991 Medzinárodná súťaž pre klavírne duá Cittá di Marsala – 1. cena
 • 1989 VI. Schubertova súťaž pre klavírne duá v Jeseníku (ČR) – 1. cena
 • 1989 Medzinárodná klavírna súťaž F. Chopina, Mariánské Lázně (ČR) – 2. cena
 • 1988 Súťaž študentov slovenských konzervatórií – 1. cena a Cena SHF
 • 1988 Interpretačná súťaž MŠ SR – Cena za interpretáciu sonáty W. A. Mozarta
 • 1987 Medzinárodná klavírna súťaž F. Chopina, Mariánské Lázně (ČR) – 2. cena
 • 1986 V. Medzinárodná Schubertova súťaž pre klavírne duá v Jeseníku (ČR) – 1. cena
 • 1986 Smetanova súťaž s medzinárodnou účasťou v Hradci Králové (ČR) – 2. cena
 • 1985 Medzinárodná klavírna súťaž F. Chopina, Mariánské Lázně (ČR) – 3. cena
 • 1985 Súťaž študentov slovenských konzervatórií – 2. cena a Cena SHF

Umelecká činnosť:

 • recitál  – klavírne sonáty A. Albrechta, A. Moyzesa a J. L. Bellu (2011)
 • recitál na EXPO v Číne (2010), kompletné predvedenie Chopinových valčíkov (Chopinova jar)
 • člen Slovenského klavírneho dua
 • účinkovanie s ŠKO Žilina, s Orchestrom Slovenského rozhlasu, rakúskou Jugend Filharmonie, Pražským komorným orchestrom, s Karlovarským symfonickým orchestrom, so Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala a so Štátnou filharmóniou Košice
 • nahrávky pre Slovenský rozhlas, Unison Records, Chandos, Olufsen Records
 • sólová a komorná koncertná činnosť (Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Dánsko, Poľsko, Rusko, Čína)

Prednášky a interpretačné kurzy:

 • člen poroty na Medzinárodnej Schubertovej súťaže pre klavírne duá v Jeseníku (2007, 2009, 2011)
 • lektor klavírnej hry – Medzinárodné majstrovské kurzy Samick Musical Instrument co, Incheon-Korea v Košiciach (2009)
 • prednáška – EPTA (European Piano Teachers Association) v Bratislave (2009)
 • klavírna spolupráca – Medzinárodné interpretačné kurzy Petra Dvorského v Piešťanoch (od 2007)
 • Medzinárodné interpretačné kurzy Petra Dvorského v Jaroměřicích nad Rokytnou (2004, 2005)

Email: peter.pazicky@gmail.com


doc. Mgr. art. Iveta Sabová, ArtD.

118_sabova

 

Vzdelanie:

 • 1978 – 1984 Konzervatoř v Kroměříži, ČR
 • 1984 – 1988 HTF VŠMU v Bratislave (doc. Ivan Palovič)
 • 2010 doktorandské štúdium  na HTF VŠMU v Bratislave (prof. Dana Varínska)
 • Medzinárodné interpretačné kurzy na JAMU v Brne (ČR)

Pedagogická prax:

 • od roku 1996 HTF VŠMU v Bratislave
 • od roku 1988  Konzervatórium v Bratislave

Súťaže a ocenenia:

 • 1982, 1986, Medzinárodná interpretačná súťaž „Beethovenuv Hradec“ –  Diplom za účasť
 • 1982  „O cenu Konzervatoře v Kroměříži“, I. cena

Umelecká prax:

 • 2011 – klavírna spolupráca, (K. Daniš – husle), „Tribúna mladých interpretov“ v rámci BHS
 • 2011 – klavírna spolupráca,  „10. Internationaler Mozart Wetbewerb“, Salzburg (Rakúsko)
 • 2007 –  5. medzinárodná súťaž L. Spohra pre mladých huslistov, Weimar, (Nemecko)
 • klavírna spolupráca na Medzinárodnej interpretačnej súťaži „Beethovenuv  Hradec“ v Hradci nad Moravicí, ČR, v odbore hra na husliach, hra na violončele
 • koncertná činnosť ( ČR, Nemecko, Maďarsko, Rumunsko, Rakúsko, Taliansko, Chorvátsko, Malta, USA,  Anglicko)
 • 1984 –  účinkovanie s s ŠKO Žilina
 • 1982 –  účinkovanie so Štátnou filharmóniou Košice

Klavírna spolupráca na interpretačných kurzoch:

 • MUSICA ARVENZIS v Dolnom Kubíne
 • Medzinárodné interpretačné kurzy v Banskej Štiavnici
 • Medzinárodné interpretačné kurzy v Komárne
 • Letná akadémia na HTF VŠMU v Bratislave
 • Interpretačné kurzy v rámci medzinárodnej organizácie EPTA ( A. May, R. Cohen)

Email: sabovaiveta@yahoo.com