Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Aktivity

Mimo povinného študijného programu sa študenti zapájajú do rôznych školských, mimoškolských, národných i medzinárodných aktivít.

Festivaly

Prehliadka mladých slovenských organistov – myšlienka festivalu vznikla na pôde nášho konzervatória v roku 1972 z iniciatívy prof. Irmy Skuhrovej, ktorý sa odvtedy každoročne organizuje v spolupráci s konzervatóriami na území celého Slovenska.

Súťaže

 • Medzikonzervatoriálna súťaž v hre na organe
 • Účasť na medzinárodných súťažiach v hre na organe a improvizácii (Opava, Humpolec, Ljubljana)

Kurzy a semináre

Organizovanie interpretačných kurzov na domácej pôde.

Účasť na interpretačných kurzoch doma i v zahraničí. 

Koncerty

Koncerty organovej hudby

 • Koncerty študentov usporiadané oddelením cirkevnej hudby
 • verejné školské koncerty
 • mimoškolské koncerty doma i v zahraničí

Koncerty komorného zboru

Komorný zbor oddelenia reprezentuje európsku hudobnú kultúru a špeciálne slovenskú hudobnú tvorbu na koncertoch doma i v zahraničí. Spolupracuje so symfonickým orchestrom Konzervatória v Bratislave, s orchestrom Slovenského rozhlasu, so Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, so súborom Solamente naturali a inými súbormi doma i v zahraničí.

Za posledné desaťročie uskutočnil významné umelecké cesty do USA, Austrálie, Izraela, Jordánska, Mexika a štátov Európy. Spolupracoval s významnými umelcami ako napr.: Edita Grúberová, Peter a Miro Dvorský, Lívia Ághová, Andrew Parrot, The Hilliard Ensmeble a i.

Hudobné produkcie pri bohoslužbách a hudobných slávnostiach:

Pravidelné účinkovanie na celonárodných slávnostiach poriadaných katolíckou aj evanjelickou cirkvou. Účinkovanie pri bohoslužbách v chrámoch v Jeruzaleme, v Ríme, vo Vatikáne, v katedrálach hlavných miest Európy a USA, pri návštevách svätého otca Jána Pavla II. na Slovensku.

Spolupráca

 • s cirkevnými inštitúciami (biskupskými a farskými úradmi doma i v zahraničí)
 • s médiami (Slovenský rozhlas a televízia, Vatikánsky rozhlas, televízia Lux a rádio Lumen)
 • so školami zameranými na štúdium cirkevnej hudby v Európe a USA
 • s medzinárodnými organizáciami zaoberajúcimi sa liturgickou hudbou (Universa Laus), zborovým hnutím (Europa Cantat)

Nahrávky

 • Narodil sa Kristus Pán (1991)
 • Ave Maria (1994)
 • Pozdrav z Katedrály sv. Martina (1995)
 • Peter Martinček: Missa Danubia (1996)
 • Exultent caeli (1996)
 • Michal Haydn: Missa st. Cyril a Metod (1997)
 • Ján Levoslav Bella: Výber z chrámovej hudby (1999)
 • Laudate Dominum (2000)
 • Hospodin je môj pastier (2005)
 • Vladimír Godár: Mater (2008)
 • Ján Levoslav Bella: Church music (2009)
 • Vladimír Godár: Querela pacis (2010) a i.

Publikácie

Články a príspevky v odborných časopisoch a periodikách. Štúdie k problematikám cirkevnej hudby na medzinárodných muzikologických konferenciách a seminároch.

Cantica – zborník cirkevných zborových skladieb