Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

História

V roku 1919 vznikla na Slovensku prvá výchovno-vzdelávacia profesionálna hudobná inštitúcia, ktorá pod rôznymi názvami (Vyššia hudobná škola na Slovensku, Hudobno-dramatická akadémia na Slovensku, Štátne konzervatórium, Konzervatórium v Bratislave) trvá dodnes. Od roku 1924 sa vyučovali „Náukobehy pre povznesenie cirkevnej hudby a spevu na Slovensku“, čo bola iná forma študijného odboru cirkevná hudba. Štúdium cirkevnej hudby sa v roku 1949 z politických dôvodov ukončilo a zostalo len štúdium koncertnej hry na organe. Od roku 1990 sa oddelenie cirkevnej hudby obnovilo v plnom rozsahu.

Od prvých absolventov v školskom roku 1927/28 až po súčasnosť študovalo v tomto odbore 218 poslucháčov, ktorí sa aktívne zapájali do kultúrneho života na Slovensku, viedli ho a zveľaďovali ako skladatelia, dirigenti, organisti, pedagógovia a vedúce osobnosti kultúrneho života (František Prášil, Anton Selecký, František Oswald, František Baxa, Teodor Hirner, Štefan Schimpl, Ladislav Slovák, Ján Zimmer, Jaroslav Maier, Ferdinand Klinda, Irma Skuhrová, Vladimír Slujka, Pavol Baxa, Róbert Grác, Ivan Luknár, Ivan Sokol, Ján Vladimír Michalko, Imrich Szabó a i).

V roku 1990 sa z iniciatívy dirigenta Dušana Billa podarilo začleniť štúdium cirkevnej hudby do sústavy študijných odborov v celoštátnom systéme vzdelávania na konzervatóriách. Vďaka tomu sa mohla obnoviť činnosť oddelenia cirkevnej hudby na štátnom Konzervatóriu v Bratislave, ako prvom na Slovensku.

Bývalí pedagógovia

  • prof. Ernest Riegler-Skalický
  • prof. Anton Ledvina
  • prof. Jozef Weber
  • prof. Irma Skuhrová
  • prof. Róbert Grác
  • prof. Imrich Szabó
  • prof. Ján Vladimír Michalko
  • prof. Zlata Koričánska
  • prof. Dušan Bill