Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Knižnica

Poskytuje a zapožičiava študentom odborné knihy, notový materiál a audio – vizuálne nahrávky potrebné k štúdiu zvoleného odboru. Tiež sa archivuje a vedie dokumentácia nahrávok študentov.