Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Pedagógovia

  • Mgr. art. Peter Reiffers – vedúci odboru (hra na organe, náuka o organe, liturgická hra)
  • Mgr. art. Marek Cepko, ArtD. – hra na organe, improvizácia, hudobná teória
  • Mgr. Hilda Gulyás – hlasová výchova, dejiny cirkevnej hudby, zborový spev
  • Prof. Dr. theol. Gloria Braunsteiner, PhD. – katolícka liturgika, gregoriánsky chorál, latinčina
  • MgA. Janko Siroma, Ph.D. – hra na organe, pedagogické predmety
  • MgA. Ing. Juraj Slovík – hra na organe, dejiny a literatúra organa, interpretačný seminár
  • MMag. Konstantin Ilievsky – dirigovanie zboru
  • Mgr. art. Juraj Jartim, ArtD. – dirigovanie zboru

 

Peter ReiffersPeter Reiffers študoval hru na organe na Konzervatóriu v Košiciach v triede Emílie Dzemjanovej a neskôr na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede Prof. Dr. Ferdinanda Klindu. Už od štúdií na Konzervatóriu účinkoval na hudobných festivaloch (Mladé varhany – Brno, Prehliadka mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach, či viackrát na Prehliadkach mladých slovenských organistov). Zúčastnil sa tiež viacerých súťaží (Súťaž konzervatórií – 2. cena, Interpretačná súťaž Slovenskej republiky – 3. cena). V roku 1989 s úspechom absolvoval medzinárodnú organovú súťaž v rámci festivalu Pražská jar ´89. Predstavil sa na viacerých domácich a zahraničných organových festivaloch (Dni organovej hudby – Bratislava, Slovenské historické organy, Hudba na hrade – Bratislava, Organové dni Jozefa Grešáka v Bardejove, Trnavské organové dni, či zo zahraničných – Pannonhalma (Maďarsko), Rím (Taliansko) a ďalšie). Okrem množstva domácich uskutočnil tiež viacero koncertov v Rakúsku, Česku, Taliansku, Belgicku, Poľsku a v Maďarsku.

Príležitostne spolupracuje s televíziou a nahráva pre rozhlas. V Slovenskom rozhlase uskutočnil organový recitál prenášaný v priamom prenose na rádiu Devín v rámci medzinárodného festivalu „Organové koncerty pod Pyramídou“. Účinkoval ako organista pri významných televíznych prenosoch zo slávenia liturgie celodiecézneho charakteru (návštevy Pápeža na Slovensku 1990,1995,2003, vysviacky biskupov, celonárodné púte, kongresy, oslavy a pod.).

V súčasnosti je vedúcim oddelenia Cirkevnej hudby a pedagógom organovej hry štátneho Konzervatória v Bratislave, kde organizoval viacero majstrovských organových interpretačných kurzov. Spolupracuje s medzinárodnou spoločnosťou pre štúdium liturgickej hudby – Universa Laus. Okrem toho pôsobí ako organista a zbormajster v kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave. Okrem interpretačnej a pedagogickej činnosti je oblasťou jeho záujmu aj organárstvo (opravy organov) a poradenská činnosť pri stavbách a rekonštrukciách organov.

 


Marek CepkoMarek Cepko študoval cirkevnú hudbu na štátnom Konzervatóriu v Bratislave (Peter Reiffers, Dušan Bill) a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (Imrich Szabó). Po skončení štúdií sa okrem liturgickej hudby venuje koncertnej a pedagogickej činnosti, od roku 2000 aj organologickej bádateľskej činnosti. V roku 2008 ukončil doktoradské štúdium na VŠMU pod vedením Mariana Aloiza Mayera.

V roku 2004 sa stal víťazom Medzinárodnej súťaže mladých organistov v Opave (ČR) v kategórii Improvizácia. Účinkoval pri viacerých mediálnych prenosoch bohoslužieb vrátane návštevy pápeža Jána Pavla II. na Slovensku v r. 2003. Koncertoval na Slovensku, v Čechách a v Poľsku.

Od roku 2001 pôsobí ako pedagóg hry na organe a organovej improvizácie v oddelení Cirkevnej hudby štátneho Konzervatória v Bratislave a od roku 2008 ako pedagóg organovej improvizácie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Od roku 1993 pôsobí tiež ako organista vo františkánskom Kostole sv. Jakuba v Trnave.

Spolupracuje s Hudobným centrom na projekte Ministerstva kultúry SR zameraného na generálny súpis píšťalových organov na Slovensku.


Hilda GulyásováHilda Gulyás je absolventkou Konzervatória v Bratislave v odboroch spev (J. Billová) a cirkevná hudba (D. Bill, P. Reiffers), ako aj hudobnej vedy na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V súčasnosti je študentkou Teologickej fakulty TU.

Ako členka Komorného zboru konzervatória sa sólisticky predstavila dielami sakrálneho charakteru obdobia baroka, klasicizmu a súčasnej chrámovej hudby v štátoch Európy, USA a Blízkeho Východu.

Pravidelne spolupracuje s telesami ako Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Solamente naturali, je členkou gospelovo – jazzovej formácie The Hope Gospel Singers and Band. V oddelení cirkevnej hudby vyučuje hlasovú výchovu, a dejiny cirkevnej hudby.


Gloria Braunsteiner študovala teológiu (základný stupeň a doktorát) v Bavorsku, Universität Regensburg (pôsobisko p. Benedikta XVI. pred povolaním za biskupa München-Freising); ako aj Cirkevnej hudby: Hochschule für Kirchenmusik und Musikpädagogik Regensburg – jedna z najstarších ustanovizní. Hlavná špecializácia: spev (Sigrid Kessler). Docentské oprávnenie pre Gregoriánsky chorál v Mníchove (Hochschule für Musik und Theater, Johannes Berchmans Göschl).

V Nemecku pedagogická prax v odbore spev a gregoriánsky chorál, ako aj koncertná činnosť v oblasti duchovného sólového spevu, dlhoročná prax vo viacerých speváckych ensembloch; organistická prax na liturgii. Koncertné spevácke vystúpenia okrem Nemecka: Škótsko, Rakúsko, Česká republika, Maďarsko, Slovensko.

Od jesene 2003 pedagogické pôsobenie na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v oblasti systematickej teológie, spirituality a Gregoriánskeho chorálu; vedenie bc., dipl., lic. a diss. prác; publikačná činnosť. Koncertná činnosť s klasickým duchovným speváckym repertoárom. Zároveň založenie Gregoriánskej scholy na TFTU, Gloria Dei – homo vivens (účasť na liturgii a na festivaloch; Maďarsko, Rakúsko). Umelecká vedúca študentskej scholy v kňažskom seminári CMBF UK, Schola Cantorum Posoniensis, s pravidelnou službou na liturgii v katedrále sv. Martina.

Od jesene 2004 vyučovanie liturgiky v oddelení Cirkevnej hudby štátneho Konzervatória Bratislava. Organistická činnosť pri liturgii. 2010 – založenie inštitucionálne nezávislej scholy Verbum Domini s univerzálnym zameraním na liturgickú službu a koncertnú činnosť, otvorenej pre záujemcov z rôznych oblastí.