Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Aktivity

Pedagógovia oddelenia klavírnej spolupráce sa pravidelne zúčastňujú ako korepetítori Súťaže slov. konzervatórií,Medzinárodnej súťaže Iuventus Canti I.Godina vo Vrábľoch,Speváckej súťaže M. Schneidera – Trnavského v Trnave,Medzinárodnej speváckej súťaže A.Dvořáka v Karlových Varoch a i.Každoročne je známa aj ich spolupráca s EPTA (European Piano Teachers Association).