Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Pedagógovia

doc. Mgr. art. Iveta Sabová, ArtD. – Korepetícia Vedúca odboru, hlavný predmet – hra na klavíri, hra z listu

118_sabova

(Info – viď.klavírny odbor)

Miloš Biháry, DiS. art. – Korepetícia

Mgr. art. Zuzana Biščáková, ArtD. – Korepetícia

Mgr. art. Mária Blesáková – Korepetícia, povinný klavír

Genoveva Čápová, DiS. art. – Korepetícia

Mgr. art. Ľubomír Dolný – Korepetícia

Mgr. art. Ladislav Fančovič, ArtD. – Korepetícia

http://www.fanzowitz.net/

Mgr. art. Martin Hríň – Korepetícia

Mgr. art. Ivana Chrapková – Korepetícia

Mgr. art. Venceslava Ilievska – Korepetícia, povinný klavír

http://www.hc.sk/src/interpret.php?lg=sk&oid=1150

prof. Jevgenij Iršai – Korepetícia

prof. Blanka Juhaňáková, ArtD. – Korepetícia

Mgr. art. Ladislav Kaprinay, ArtD. – Korepetícia

Radka Kováčová, DiS. art. – Korepetícia

Mgr. art. Jana Martinčeková – Korepetícia, hlavný predmet – hra na klavíri, povinný klavír

(Info – viď.klavírny odbor)

http://www.janamartincek.svet-stranek.cz/

Mgr. art. Xénia Maskalíková – Korepetícia

Mgr. art. Ján Matus – Korepetícia

Samuel Michalec – Korepetícia

Mgr. art. Monika Mockovčáková, ArtD. – Korepetícia

Mgr. art. Tamás Oláh – Korepetícia

Aniko Patkoló – Korepetícia

Mgr. art. Róbert Pechanec, ArtD. – Korepetícia

Bc. Júlia Pechová – Korepetícia

Peter Preložník, DiS. art. – Korepetícia

Mgr. Nadiya Rabchevska – Korepetícia

Jaroslav Remenár, DiS. art. – Korepetícia

Mgr. art. Karin Remencová, ArtD. – Korepetícia

Mgr. art. Ján Remenec – Korepetícia

Mgr. art. Kristína Smetanová – Korepetícia

Mgr. art. Zuzana Suchanová, ArtD. – Korepetícia

Mgr. art. Dušan Šujan – Korepetícia

Mgr. art. Pavol Šuška – Korepetícia

Mgr. art. Peter Tarkay – Korepetícia

Mgr. art. Slavomíra Timčáková – Korepetícia

Mgr. art. Oksana Zvineková – Korepetícia