Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Koncerty KD

Storočnica!

  • Srdečne pozývame na ďalší koncert z cyklu podujatí pri príležitosti 100. výročia založenia školy
  • Koncert kompozično-dirigentského odboru
  • 13.2.2020 o 19:00
  • Štúdio č. 2, Slovenský rozhlas, Mýtna 1, Bratislava

Vstup voľný!

Prihláška na interný/verejný koncert

nájtete na adrese: Google Forms termín koncertu uvedte do poznámky

Zoznam prihlásených skladbieb (prehľad)

 

Nahrávky z koncertov KD oddelenia (od roku 2010)

nájdete na adrese: https://onedrive.live.com/redir?resid=E587759F6A53EAB2%21124