Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Pedagógovia

Trúbka:

  • Mgr. art. Marek Bielik – vedúci odboru
  • Mgr. art. Ľubomír Kamenský

 

Pozauna:

  • Mgr. art. Juraj Mitošinka, ArtD.

 

Lesný roh:

  • Mgr. art. Branislav Hóz

 

Tuba:

  • Mgr. art. Nikolaj Kanišák

 

Bicie nástroje:

  • MgA. Peter Kosorín
  • Mgr. art. Kiril Stoyanov