Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Anglický jazyk

Vyučuje:

Mgr. Lenka Dvorštiaková; kontakt: dvorstiakova.lenka@gmail.com

Mgr. Nina Paulínyová

Mgr. Alexandra Giertlová

PhDr. Daniela Sliacka

 

Štúdium anglického jazyka je šesťročné.

Cieľom prvých štyroch rokov je úspešne zvládnuť maturitnú skúšku na úrovni BI, v prípade pokročilejších žiakov na úrovni BII pri štvorhodinovej týždennej dotácii. V piatom a šiestom ročníku sa popri zvyšovaní všeobecnej jazykovej znalosti kladie dôraz na odbornú zložku cudzieho jazyka. Týždenná dotácia predstavuje dve vyučovacie hodiny.

Používame učebnice Headway, lebo sú veľmi kvalitné, rovnomerne sa venujú všetkým rečovým zručnostiam a podľa nášho názoru najlepšie vyhovujú nárokom na získanie medzinárodných certifikátov z anglického jazyka.

Ak si chcete svoju angličtinu zušľachťovať aj mimo vyučovacích hodín, môžete s nami navštíviť divadelné predstavenia anglického divadla. Tí, ktorí radi čítajú, majú k dispozícii anglickú miniknižnicu. Jej knižný fond sa postupne dopĺňa a buduje tak, aby vyhovoval všetkým jazykovým úrovniam.

Ak svoj záujem o angličtinu spojíte s pravidelnou aktívnou návštevou vyučovacích hodín, spoluprácou s pedagógom a spolužiakmi a adekvátnou domácou prípravou.

 

Získate:

  • schopnosť vyjadriť sa a komunikovať v každodenných i menej každodenných situáciách v cudzojazyčnom prostredí;
  • radosť z príležitostí zdieľať vlastné názory, postrehy a skúsenosti v cudzom jazyku;
  • dostatočnú jazykovú úroveň na prezentáciu vlastných projektov, znalostí a schopností na konkurzoch v zahraničí;
  • jazykovú schopnosť nadviazať užitočné kontakty a nové priateľstvá;
  • primeranú štylistickú výbavu pre písomnú korešpondenciu;
  • schopnosť zorientovať sa a porozumieť základnej odbornej literatúre;
  • možnosť prečítať si diela literatúry anglofónneho sveta v zjednodušenej verzii alebo v origináli a pozrieť si diela svetovej kinematografie v pôvodnom znení, či už s titulkami alebo bez nich.

V neposlednom rade, v životne dôležitých situáciách nebudete musieť mlčať ako ryba, takže sa napríklad nestratíte na medzinárodných letiskách a prípadne nezomriete od hladu, keď vám strava vo vašej hosťovskej rodine v cudzine nebude nijako zvlášť vyhovovať.