Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Dejepis

Vyučuje:

Mgr. Zuzana Eichler

Načo vám bude štúdium dejín:

  •  získate prehľad o vývoji ľudstva od praveku po nedávnu históriu v súvislostiach
  • umelecké diela uvidíte v inom svetle
  • štúdiom národných dejín sa dozviete, ako mysleli a žili vaši predkovia
  • nemusíte všetky informácie hľadať vo Wikipédii, môžete ich mať aj vo vlastnej hlave
  • minulosť je dôležitým zdrojom poučenia