Konzervatórium Conservatory BratislavaKONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

Etická výchova

Vyučuje:

Mgr. Oľga Suránová

Na hodinách etickej výchovy môžete rozvinúť svoje komunikačné zručnosti a osvojiť si pravidlá vhodného spoločenského správania. Naučíte sa, ako komunikovať jasne, asertívne a zároveň uplatňovať empatiu, dozviete sa napríklad, ako správne počúvať a čo sa dá vyčítať z reči tela.

Ďalej sa získate nové informácie o mnohých zaujímavých a dôležitých témach (napr. o priateľstve a láske, o rodine, o zdraví, o závislostiach, o ekológii a životnom prostredí, o hodnotách a rozhodovaní, o spoločenskom dianí, o násilí v spoločnosti a o mnohých iných). Zároveň si budete môcť skonfrontovať svoje názory na ne v diskusii so svojimi spolužiakmi.